Cnbce- Ntv Televizyon Stüdyoları

UYGULAMA PROJESİ

Doğuş Medya Center Projesinin merkezindeki  heybetli   merdiven , ve bu   merdivenin  2  tarafında  yeralan 2  cam kutu sözkonusu stüdyolar olarak  tasarlanmıştır ve projemizin konusudur.    Konsept projenin   esaslarına sadık kalarak  uygulama projesinin ve detaylarının oluşturulması işini üstlendik.

Özel ve komplike  detay çözümleri  içeren , dikkatli koordinasyon  gerektiren bir projedir.Merdiven ve cam kutuların detaylarından başlayarak  esnek tasarımlı  2 ana haber stüdyosunun   hayata geçirilmesi için gerekli olan  uygulama projesi çalışmaları tasarım ekibiyle koordinasyon içerisinde  hazırlandı.

Taşıyıcı struktür, cam kutular , ekran taşıyıcı sistemleri, eğrisel ışıklı duvarlar,  ışıklı zeminler ,ışıklı  merdiven vb komplike detayların yeraldığı konsept  , tasarımcıyla ve teknik ekiplerle koordinasyon içerisinde  projeler inşaatın yapılabileceği    uygulama projeleri aşamasına getirildi. Tüm detaylar hazırlandı.  Statik , akustik , mimari, mekanik,elektrik,   proje gruplarıyla koordinasyon  sağlanarak problemlere çözüm yaklaşımları geliştirildi ve    proje  inşaata hazır hale getirildi. Clickspring Design Firması tarafından bu iki stüdyonun tasarımları gerçekleştirildi.  . Doğuş  Medya Center Projesinin    tamamının tasarımı  ve projelendirmesi  Midek Mingü A.Ş    tarafından gerçekleştirilirken  ve  uygulamalar  Yoo Mimarlık  tarafından yapıldı.