Armani İstanbul

PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA

Armani İstanbul Projesi  5 mağaza katıyla Nişantaşı’nda yeralıyor  .Giorgio Armani, Emporio Armani ve Armani Kids    konseptlerinin  eğrisel formlarla yorumlandığı   bir projedir. Konsept , tasarımlar   Armani tasarım ekibi tarafından gerçekleştirildi.Konseptin    inşaat uygulama projesi aşamasına getirilmesi ağırlıklı olarak projede yeraldık. Sofistike detayların  yeraldığı projede  uygulama detayları ince iş detayları  , mekanik elektrik koordinasyonlar,plan yorumları tasarım ekibiyle güçlü iletişi içerisinde   hazırlandı  .Ölçeğine ve detay yüküne kıyasla oldukça kısa sürede proje hayata geçirildi.   .Süreçte  proje ve detay çalışmalarının yanısıra   proje ve imalat  koordinasyonuna yönelik  yazışmalar  ve görüşmeler  takipler ,süreç yönetimi konularında ana yüklenicinin ekibi dahilinde çalışarak  saha takipleri ,uygulamalar  da gerçekleştirildi.